Успешный бизнес
Успешный бизнес + Маркетинг
Приложение на IOS или Android
Стоимость
60 000 руб/год
100 000 руб/год
30 000 руб/год
Платформы
ANDROID и IOS platform.png
ANDROID и IOS platform.png
ANDROID или IOS platform.png
Стоимость визуализации типового интерфейса приложения
ДА
ДА
ДА
Загрузочный экран
ДА
ДА
ДА
Прайс или меню
ДА
ДА
ДА
Корзина
ДА
ДА
ДА
Данные о клиенте
ДА
ДА
ДА
Доставка
ДА
ДА
ДА
Самовывоз
ДА
ДА
ДА
Отправка заказа на почту
ДА
ДА
ДА
Акции
ДА
ДА
ДА
Новости
ДА
ДА
ДА
Афиша
ДА
ДА
ДА
Команда
ДА
ДА
ДА
О нас
ДА
ДА
ДА
Фотогалерея
ДА
ДА
ДА
3D галерея
ДА
ДА
ДА
Адрес компании
ДА
ДА
ДА
Построение маршрута
ДА
ДА
ДА
Мотиватор
ДА
ДА
ДА
Личный кабинет
ДА
ДА
ДА
Карты: Лояльности, Дисконтная, Бонусная (одна на выбор)
НЕТ
ДА
НЕТ
Пригласи друга
НЕТ
ДА
НЕТ