Успешный бизнес
Успешный бизнес + Маркетинг
Приложение на IOS или Android
Стоимость
60 000 руб/год
80 000 руб/год
30 000 руб/год
Платформы
ANDROID и IOS platform.png
ANDROID и IOS platform.png
ANDROID или IOS platform.png
Стоимость визуализации типового интерфейса приложения
ДА
ДА
ДА
Установка напоминания о занятии
ДА
ДА
ДА
Загрузочный экран
ДА
ДА
ДА
Прайс или меню
ДА
ДА
ДА
Корзина
ДА
ДА
ДА
Мои заказы
ДА
ДА
ДА
Данные о клиенте
ДА
ДА
ДА
Доставка
ДА
ДА
ДА
Самовывоз
ДА
ДА
ДА
Предзаказ
ДА
ДА
ДА
Заказ стола
ДА
ДА
ДА
Отправка заказа на почту
ДА
ДА
ДА
Акции
ДА
ДА
ДА
Новости
ДА
ДА
ДА
Афиша
ДА
ДА
ДА
Команда
ДА
ДА
ДА
О нас
ДА
ДА
ДА
Фотогалерея
ДА
ДА
ДА
3D галерея
ДА
ДА
ДА
Адрес компании
ДА
ДА
ДА
Построение маршрута
ДА
ДА
ДА
Мотиватор
ДА
ДА
ДА
Учет времени работы компании
ДА
ДА
ДА
Личный кабинет
ДА
ДА
ДА
Дисконтная карта
НЕТ
ДА
НЕТ
Карта лояльности
НЕТ
ДА
НЕТ
Пригласи друга
НЕТ
ДА
НЕТ